Kiaulių fermų higienai

Kiaulėms

Staldren® naudojamas kiaulininkystėje. Paršiavimosi garde. Prieš paršiavimąsi išbarstykite Staldren® visą gardo grindų plotą, panaudojant 50-70 g miltelių 1 m². Po apsiparšiavimo Staldren® naudokite kasdien, 1 kartą dienoje, 3 dienas iš eilės.Vėliau naudokite 2 kartus savaitėje iki atjunkymo. Ypatingą dėmesį atkreipkite į vietas, kuriose yra rizika aktyviai daugintis bakterijoms (po paršavede, aplink lovį, paršelių gulėjimo ar kitose drėgnose gardo vietose).

Atjunkytų paršelių garde. Prieš suleidžiant paršelius į gardą, išbarstykite visas gardo grindis, naudojant 50-70 g miltelių 1m². Vėliau Staldren® naudokite kasdien, 1 kartą per dieną, 3 dienas iš eilės. Vėliau 2 kartus savaitėje iki paršelių perkėlimo į kitą patalpą. Ypatingai atkreipkite dėmesį į paršelių poilsio ir kitas drėgnas gardo vietas.

Penimų kiaulių garde. Naudokite 50g Staldren® miltelių 1m², 1-2 kartus  savaitėje.  Pastovus preparato naudojimas pagerina gardo aplinkos sanitarines sąlygas ir sumažina infekcijų riziką.

Kuilių, paršavedžių poravimosi ir paršingų kiaulių garde. Išbarstykite Staldren® visą gardo plotą 1-2 kartus savaitėje, priklausomai nuo gardo sanitarinių sąlygų, panaudojant 50-70g miltelių 1m².

Sergančių kiaulių garde. Naudokite 50-70g Staldren® miltelių 1m² kasdien, barstant visą gardo grindų plotą.

Kiaulių išdavimo-priėmimo patalpoje. Išbarstykite Staldren® visą grindų plotą iki ir po išdavimo-priėmimo, panaudojant 50-70g miltelių 1m² .

Tuščiose kiaulidėse. Rekomenduojama išbarstyti visą patalpą Staldren® milteliais, naudojant specialų barstytuvą. Tai padeda efektyviai kovoti su bakterijomis, virusais, grybeliais, musių lėliukėmis ir parazitais.

Pastovus Staldren® naudojimas, sąlygoja sausą aplinką ir aukšto lygio sanitarines sąlygas, nes efektyviai naikina blogus kvapus, parazitus ir vabzdžius.