Karakulio kailiai

Parduodame Karakulio svakaro (angl. swakara) kailiukus